Mentoring je profesionální interakce mezi mentorem a mentorovaným, kdy mentor předává své zkušenosti, znalosti a motivuje mentorovaného. Mentor provádí mentorovaného v určité oblasti či tématu a pomáhá mu najít správný směr či řešení.

Mentoring je profesionální interakce mezi mentorem a mentorovaným, kdy mentor předává své zkušenosti, znalosti a motivuje mentorovaného. Mentor provádí mentorovaného v určité oblasti či tématu a pomáhá mu najít správný směr či řešení.

Naši mentoři mají bohaté zkušenosti a znalosti, které umí předávat, což je důležitým předpokladem pro úspěšný mentoring. Mentoři působí jako inspirátoři zvyšující výkony i sebevědomí mentorovaných, podněcují k profesionálnímu vystupování a dosahování cílů. Jsou vzory, informátory a rádci v oblasti firemního fungování, oporami v krizových situacích a podporují v kariérním růstu. Mentoři zabraňují stereotypu ve firmě a napomáhají jejímu rozvoji. Často bývají mentoři zapojeni do hodnocení pracovního výkonu mentorovaných.

Mezi naše klienty patří komerční společnosti, podnikatelé, obce, města i neziskové organizace.

Přemýšlíte-li o možnosti rozvíjení svého potenciálu i vašich zaměstnanců, zvýšit spokojenost, sebevědomí a produktivitu, neváhejte nás, kontaktovat.