Měkké dovednosti jsou definovány jako kompetence v oblasti chování. Mají vztah k sociálně emoční inteligenci. V dnešní společnosti jsou často důležitou součástí odborné způsobilosti.

Osvojení klíčových měkkých dovedností je základ efektivní komunikace a úspěšného jednání v obchodní, odborné i manažerské praxi. Tyto dovednosti jsou velmi důležité v osobním i pracovním životě a naši specializovaní školitelé je umí efektivně rozvíjet. Školení měkkých dovedností se vždy skládá z výkladových bloků, následuje práce účastníků školení ve skupinách na modelových situacích pod odborným vedením školitele, sebereflexe a analýza situací z praxe.

Příklady témat školení:

Výběr zaměstnanců

Stres a jeho odstraňování

Týmová spolupráce

Asertivita

Strategické řízení

Kreativní metody řízení

Obchodní dovednosti

Osobnostní typologie zákazníka

Prezentační dovednosti

Řízení projektů

Marketingový a komunikační mix

Mezi naše klienty patří komerční společnosti, podnikatelé, obce, města i neziskové organizace.

Pokud jste nenašli konkrétní téma, neváhejte nás, kontaktovat, připravíme vám školení na míru.